Vítame Vás na našej zákazníckej službe.

Aby Vaša správa sa bezpodmienečne dostala k nám a stav Vašej správy bol viditeľný, používajte systém posielania správ Billbarteru. Správy dorazia na centrálnu zákaznícku službu Billbarter a.s. Závisiac od obratu, môže trvať niekoľko dní, kým naši kolegovia Vám pošlú odpoveď.Posielanie novej správy

V záujme čo najpresnejšej obsluhy, zadajte prosím čo najviac informácií. Pre aktualizáciu predchádzajúcej správy používajteprosím formulár na pravej strane.

Kontrola stavu správy

Všetky Vaše správy sú uložené a kedykoľvek môžete skontrolovať aj odpovede našich kolegov.